ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการติดตั้ง
Vendor List

ชื่อบริษัท

KG Solar

เลขผู้เสียภาษี

0299999991232

เว็บไซต์

www.moowebsite.com

ชื่อบริษัท

KEMREX Company Limited

เลขผู้เสียภาษี

1222729033277

เว็บไซต์

youtube.com

ชื่อบริษัท

วิโรจน์ การไฟฟ้า

เลขผู้เสียภาษี

2939500000154

เว็บไซต์

www.flexmedia.co.th

ชื่อบริษัท

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

เลขผู้เสียภาษี

1234567876543

เว็บไซต์

www.google.com

ชื่อบริษัท

Solar Poo

เลขผู้เสียภาษี

0203533002356

เว็บไซต์

-

ชื่อบริษัท

Ethernet

เลขผู้เสียภาษี

6090719997258

เว็บไซต์

http://ethernet.co.th/

ชื่อบริษัท

epccompany

เลขผู้เสียภาษี

1234567890124

เว็บไซต์

www.google.com

ชื่อบริษัท

บริษัทบางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

เลขผู้เสียภาษี

0245550000000

เว็บไซต์

www.bangkoksolarpower.com

ชื่อบริษัท

PEA solarhero

เลขผู้เสียภาษี

11008004753843

เว็บไซต์

https://www.pea.co.th/

ชื่อบริษัท

DTC

เลขผู้เสียภาษี

3501029198123

เว็บไซต์

-